Home ซื้อสินค้า อุปกรณ์งานถักนิตติ้ง-โครเชต์-นิตติ้งลูม อุปกรณ์สำหรับงานถักนิตติ้ง (Knitting) ไม้นิตติ้งแบบตรง ไม้นิตติ้งตรง พลาสติก 4 มม. ยาว 40 ซม.